DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

ARRA Roman Lewicki

realizuje projekt pn.
Kotwa montażowa przystosowana do zawieszania urządzeń ścianie”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1

Celem projektu jest dokonanie zgłoszenia patentowego PCT w zakresie przedmiotowego wynalazku.

Okres realizacji projektu: 07.04.2014 – 31.05.2015.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Romana Lewickiego


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

ARRA Roman Lewicki

realizuje projekt pn.
Prasa do zagęszczania materiałów o konsystencji wiórowej”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1

Celem projektu jest dokonanie zgłoszenia patentowego PCT w zakresie przedmiotowego wynalazku.

Okres realizacji projektu: 07.04.2014 – 31.06.2015.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Romana Lewickiego


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO