Stale rozszerzamy naszą ofertę o nowe elementy. Na dzień dzisiejszy trzon oferowanych przez nas usług stanowią:

– obsługa procesów logistycznych m.in.: przyjmowanie, wydawanie, kompletowanie, konfekcjonowanie towarów
– magazynowanie towarów, także w modelu Just In Time
– usługi związane z instalacją sieci i rozwiązań komunikacyjnych: sieci konwergentne, VOIP, GSM
– planowanie, realizacja oraz nadzór nad wdrożeniami systemów magazynowych, systemów informatycznych związanych z komunikacja oraz logistyką